OSP Sucha Beskidzka Błądzonka Ochotnicza Straż Pożarna Sucha Beskidzka Błądzonka

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dn. 21.02.2016r. (tj. niedziela) odbyło się kolejne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.. W zebraniu uczestniczyli m.in.: pan Stanisław Lichosyt- Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, pani Maria Mazur, pani Lucyna Steczek- Kierownik Referatu Promocji i Spraw Społecznych, kpt. Łukasz Patera- PSP Sucha Beskidzka, mł. kpt. mgr inż. Tomasz Mikołajek- PSP Sucha Beskidzka.

Coroczne spotkanie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci dh Andrzeja Chowańca- zasłużonego dla naszej jednostki, który odszedł na wieczną służbę w ubiegłym roku.

Po przywitaniu władz miasta, druhów OSP Błądzonka oraz przybyłych gości przez dh Józefa Steczka- prezesa OSP- na prowadzącego zebranie został wybrany dh Marek Fluder. Jako pierwszy swoje sprawozdanie wygłosił dh Edward Bańdura- naczelnik OSP Błądzonka. W sprawozdaniu omówiony został całokształt pracy jednostki w roku ubiegłym. W trakcie zebrania powołane zostały komisje: wyborcza, skrutacyjna oraz komisja uchwał i wniosków. Kolejnym punktem zebrania było wręczenie medali, odznaczeń i wyróżnień.

W tym roku odznaczeni zostali: dh Adam Kołacz- Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa", dh Krzysztof Gołuszka- Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa", dh Dominik Lipka- Strażak Wzorowy, dh Łukasz Hajdyła- Strażak Wzorowy.

Podczas zebrania dh Leszek Pyka przedstawił rozliczenie finansowe poprzedniego roku oraz plan finansowy jednostki na rok bieżący. Kolejnym punktem zebrania było udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu, a po pozytywnym dla niego głosowaniu rozpoczęto dyskusję oraz poddawanie propozycji na członków nowego zarządu. W skład nowego zarządu od dn. 21.02.2016r. wchodzi 9 osób: dh Józef Steczek- Prezes, dh Krzysztof Gołuszka- Naczelnik, dh Mateusz Lasek- Wiceprezes, , dh Andrzej Hajdyła- Wicenaczelnik, dh Dominik Lipka- Sekretarz, dh Leszek Pyka- Skarbnik, dh Paweł Gołuszka- Kronikarz, dh Łukasz Lasek- Gospodarz.

Ważnym momentem walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego na było pożegnanie ustępującego z racji wieku dh Edwarda Bańdury z funkcji naczelnika OSP. Jego charyzma, pracowitość, chęć pomagania innym, ale przede wszystkim jego sposób motywacji stał się kluczem do rozwijania zarówno naszej jednostki, jak i naszych umiejętności.

 

23 lutego 2016 22:50
Udostępnij na Facebooku