OSP Nawojowa Ochotnicza Straż Pożarna Nawojowa

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE CZŁONKÓW OSP NAWOJOWA

W dniu 18.01.2020r o godz. 16.00 w remizie OSP odbyło się IV Walne zebranie członków, które poprowadził dr Ryszard Poradowski. W trakcie zebrania podsumowano rok 2019 rok, przedstawiono plan działalności na rok bieżący, podjęto uchwałę o zmianie adresu siedziby na "33-335 Nawojowa, ul. Nadbrzeżna 14" oraz dokonano wyboru nowych władz w związku z przyjęciem uchwały o skróceniu kadencji.

Po przeprowadzeniu procedury wyborczej Walne zebranie przyjęło uchwałę o wyborze zarządu w następującym składzie:

1. Antoni Kiełbasa - Prezes,

2. Natalia Kołodziej Mirek - Wiceprezes,

3. Marian Pióro - Naczelnik,

4. Piotr Połomski - Zastępca Naczelnika,

5. Joanna Nosal - Sekretarz,

6. Marzena Borek - Skarbnik,

7. Adam Cempa - Gospodarz,

8. Piotr Skrzypiec - Konserwator oraz

9. Mieczysław Wiktor - członek zarządu.

Honorowym członkiem zarządu, jak do tej pory pozostaje nasz kronikarz Robert Stefański.

Ponadto dokonano wyboru komisji rewizyjnej w składzie:

1. Jan Serafin - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

2. Jan Jędrzejczyk - członek,

3. Janusz Kościółek - członek.

W Walnym zebraniu wzięli również udział zaproszeni goście w składzie:

1. dr Stanisław Kiełbasa - Wójt Gminy Nawojowa

2. Józef Mirek - Przewodniczący Rady Gminy Nawojowa

3. Roman Kronenberger - Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Łabowej

Po wystąpieniu zaproszonych gości wręczono legitymacje członkowskie 8 nowym członkom. Wręczenia dokonali zaproszeni goście oraz Prezes OSP następującym druhom/druhnom: Joanna Nosal, Maciej Nosal, Krzysztof Kiszka, Tomasz Słaby, Krzysztof Drożdż, Dariusz Słowik, Tadeusz Lelito, Tadeusz Kucharski.

Walne zebranie zakończono skromnym poczęstunkiem.

23 stycznia 2020 18:18
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zarząd, Nawojowa, OSP,