OSP Bielsko Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko

Wielkopolski Strażak OSP Roku 2015

8 maja 2016 roku przedstawiciele naszej jednostki wzięli udział w Wielkopolskich Obchodach Dnia Strażaka w Borku Wielkopolskim (pow. Gostyński). Na uroczystość pojechali:
- dh Tomasz Tomczak – prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Orchowie a zarazem prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku
- dh Łukasz Przybyszewski – naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku wraz z żoną. 

Głównym powodem wzięcia udziału w obchodach była nominacja dh Łukasza Przybyszewskiego w plebiscycie „Wielkopolski Strażak OSP Roku 2015", którego organizatorem jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego.
Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka odbyły się dzięki wspólnym działaniom gospodarzy terenu oraz prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. wielkopolskiego dh. Stefana Mikołajczaka, komendanta Szkoły Aspirantów PSP st. bryg. Grzegorza Stankiewicza oraz wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. kpt. Andrzeja Bartkowiaka. Z okazji strażackiego święta wręczono odznaczenia, nominacje na wyższe stopnie oraz medale dla wyróżnionych i zasłużonych.

Kolejnym punktem uroczystości było ogłoszenie wyników plebiscytu „Wielkopolski Strażak OSP Roku ...", „Wielkopolski Działacz Związku OSP RP Roku..." oraz „Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna Roku ..."
Decyzją Prezydium OW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego tytuł "Wielkopolski Strażak Roku 2015" roku otrzymał druh Łukasz Przybyszewski – naczelnik OSP Bielsko.
Pamiątkową statuetkę i dyplom uznania otrzymał z rąk Eugeniusza Grzeszczaka – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy. 

Zgodnie z regulaminem, honorowe tytuły nadaje się członkom OSP i działaczom Związku OSP RP z terenu województwa wielkopolskiego, którzy w sposób szczególny wyróżniali się w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub w pracy społecznej na rzecz swojej jednostki lub struktur Związku OSP RP określonego szczebla i cieszą się w swoim środowisku nieposzlakowaną opinią.
Dh Łukasz Przybyszewski jest zawodowym żołnierzem 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. O dh Łukaszu Przybyszewskim można powiedzieć, że niesienie pomocy to jego pasja i życiowe motto, tak jak wszystkich strażaków ochotników. Całe swoje życie podporządkował służbie ojczyzny i służbie drugiemu człowiekowi. Niezwykle kompetentny i zdecydowany. Jest Członkiem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Naczelnikiem OSP i Prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi. Wyjątkowo aktywny opiekun dzieci i młodzieży. Inicjator festynów i pokazów promujących bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową wśród dzieci i młodzieży. Uczestnik wypraw humanitarnych m.in. do Turcji i Nepalu. 

Należy też zauważyć, że to nie pierwszy sukces naszego naczelnika. 17 maja ubiegłego roku podczas XVII Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz uhonorował sierż. Łukasza Przybyszewskiego - Dyplomem uznania za szczególne osiągnięcia i uczestnictwo w misji w Nepalu.

Fot. Magdalena Przybyszewska

9 maja 2016 19:49
Udostępnij na Facebooku