OSP  Gózd Ochotnicza Straż Pożarna Gózd

Zebranie sprawozdawcze OSP Gózd

14 stycznia 2017 r. w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie, w którym uczestniczyło 34 druhów i druhen oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Gózd Paweł Dziewit, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu st. bryg. Robert Gawęcki, Dowódca JRG nr 2 w Radomiu Marcin Ziomek, Dowódca JRG nr 4 w Pionkach Grzegorz Wikaliński, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Radomiu Robert Prokop, Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek, Sekretarz Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radomiu dh Marian Kruszewski, Członek Prezydium Zarządu ZOSP RP Radom dh Tomasz Siczek, Wiceprezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Goździe dh Jan Wasiak, Komendant Gminny Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Goździe dh Radosław Gugała, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Gminnego dh Stanisław Przybyś, Pracownik Urzędu Gminy Irena Serafin.

Prezes Paweł Mikołajczyk rozpoczął zebranie minutą ciszy za zmarłych Honorowych druhów: Tęcza Józef, Winiarski Jan.

Na zebraniu przedstawiono:
-sprawozdanie z działalności za rok 2016
-sprawozdanie finansowe za rok 2016
-sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
-plan działalności i plan finansowy na rok 2017

W dyskusji na temat działalności naszej jednostki głos zabrali kolejno: dh Paweł Mikołajczyk, st. bryg. Robert Gawęcki, dh Paweł Tuzinek, dh Jan Wasiak, Dowódca JRG nr 2 w Radomiu Marcin Ziomek, dh Agata Tkaczyk oraz Wójt Gminy Gózd Paweł Dziewit.
Dh Agata Tkaczyk podziękowała sponsorom Centrum998 oraz radnej Powiatu Radomskiego Ewie Tkaczyk za dofinansowanie koszul strażackich wraz z dodatkami dla Dziewczęcej Drużyny MDP.
Na zebraniu zostało udzielone absolutorium zarządowi OSP Gózd.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie oraz miłe słowa jakie padły pod adresem Zarządu i całego OSP Gózd w szczególności Młodzieżowe Drużyny Pożarniczej. Będzie Nas to motywowało do jeszcze lepszej pracy :)

www.gozd.osp.org.pl

17 stycznia 2017 10:17
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie, OSP, Gózd,