OSP Zręcin Ochotnicza Straż Pożarna Zręcin

Zebranie sprawozdawcze OSP Zręcin za 2019 rok

Wczoraj w zręcińskiej remizie odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze OSP Zręcin. Na samym początku prezes dh Robert Świeboda poprosił o minutę ciszy dla dwóch mieszkańców naszej miejscowości, którzy odeszli tragicznie. Ze sprawozdań dowiedzieliśmy się szczegółowo o wszystkich działaniach naszych druhów.
Jednogłośnie przyjęto również wszystkie uchwały. Jedną z nich było nadane tytułu Honorowego Członka OSP Zręcin dla Adama Borka, który z przyczyn osobistych nie mógł uczestniczyć w tym zebraniu.


Druhowie przegłosowali rownież uchwałę o przekazaniu samochodu ratowniczego na rzec urzędu gminy, który pozostanie w użytkowaniu jednostki. Wójt Gminy Grzegorz Węgrzynowski, żartował, że nie spodziewał się, przyjmując zaproszenie na to zebranie, że otrzyma na nim samochód. Dalej dziękował naszym druhnom i druhnom za ich pracę na rzecz Zręcina i gminy, podkreślając, że zawsze kiedy tylko wykona telefon do Prezesa OSP Zręcin zawsze może liczyć na ich pomoc.
Strażakom dziękował za ich społeczną pracę również Kazimierz Gładysz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce dalej mówił o funduszach jakie były w ostatnim roku oraz o planie działań jakie będą w obecnym roku.


Życzenia i podziękowania złożył również kpt. Artur Zima jako przedstawiciel PSP w Krośnie, a Maria Słowik - Przewodnicząca KGW i Rady Sołeckiej dziękowała za to, że poczet sztandarowy naszej jednostki zawsze „prowadzi nas" na różnych uroczystościach i prosiła, aby zawsze tak było.


Radni Zręcina Wojciech Żurkiewicz i Jurek Szczur, również dziękowali zarządowi OSP ZRĘCIN za to, że tak chętnie współpracuje z wszystkimi zręcińskiemi organizacjami oraz mówili o wielkim szacunku jaki należy się tym młodym ludziom, którzy w dzisiejszym świecie pełnym znieczulicy i obojętności dają przykład służby drugiemu człowiekowi. Taka bezinteresowna służba, jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi jest wartością najwyższą. Tym bardziej, że Ci młodzi ludzie nie korzystają z żadnych przywilejów i nie otrzymują za to pensji - tak jak jest w służbach państwowych. Kiedy inni świętują oni wtedy kierują ruchem, kiedy ich koledzy wyjeżdżają na weekend oni ze swoim sztandarem są na różnych uroczystościach, kiedy inni oglądają tyko zdjęcia w Internecie z różnych zdążeń, to na tych zdjęciach są właśnie oni bo to oni, wypompowywali wodę, udrażniali przepusty, zabezpieczali dachy, usuwali powalone drzewa, gasili pożary czy udzielali pierwszej pomocy itp.
Dlatego wielki szacun w imieniu mieszkańców Zręcina naszym druhnom i druhom przekazali właśnie radni Zręcina.


Prezes dh Robert Świeboda na zakończenie mówił również o dobrej współpracy z Grzegorzem Węgrzynowskim, wójtem naszej gminy i podkreślał, że priorytetem jeśli chodzi o zakupy są mundury oraz agregat wodno-pianowy do samochodu.
Po zakończeniu zebrania odbył się smaczny ciepły poczęstunek.

 

tekst i film: Jurek Szczur

Link: http://www.zrecin.vgh.pl/news.php?readmore=1991

23 lutego 2020 15:51
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie, OSP,