OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Dziecięca

Spotkanie opłatkowe 2019 r.

Ognisko na zakończenie wakacji 2019

Zbiórka MDP i DDP - ćwiczenia RKO

Wycieczka rowerowa MDP i DDP

Odwiedziny u Słupeckich strażaków

Zbiórka MDP i DDP - pogadanka i zabawy

Zbiórki MDP i DDP - Ćwiczenia

Zbiórka MDP i DDP - marzec 2019

Dziecięca Drużyna Pożarnicza w Gulzowie