OSP Ochotnicza Straż Pożarna

poświęcenie

Zapraszamy!

Poświęcenie nowego fabrycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA P360 4x4

Gminny Dzień Strażaka wraz poświęceniem i przekazaniem nowego samochodu dla naszej OSP

Rozkładanie sceny w 2017 Roku

Poświęcenie odnowionego wojennego cmentarza z udziałem OSP Milejczyce

Nowy samochód.

Odpust oraz poświęcenie kamienia z okazji 700-lecia Bogunic

Poświęcenie nowego samochodu bojowego OSP LYSKI

POŚWIĘCENIE SAMOCHODU

Ślubowanie druhów oraz poświęcenie zakupionego wozu