OSP Ochotnicza Straż Pożarna

powódź

Intensywne opady deszczu skutkiem kilkugodzinnych działań ratowniczych

Majowe działania związane z silnymi deszczami

Wezbrany potok zalał domy w Domaszkowie. Strażacy pomagali mieszkańcom.

Sytuacja na Wiśle jest stabilna – poziom wody stopniowo się zmniejsza

Fala wezbraniowa na Wiśle w powiecie płockim

Stany alarmowe przekroczone – Starosta ogłasza stan alarmu przeciwpowodziowego

Stan ostrzegawczy w Wyszogrodzie, blisko stanu ostrzegawczego w Kępie Polskiej – RCB ostrzega przed falą wezbraniową

Ostrożnie nad Wisłą

W Wiśle przybywa wody

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego o sytuacji na Wiśle