OSP Ochotnicza Straż Pożarna

straz

Pożar w Suszarni

Pasowanie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Nowa łódź z funduszu sołeckiego.

IV Izbicki Bieg Dzika

Pożar sadzy w przewodzie dymowym

STRAŻMAGEDON

Strażacka warta przy Grobie Pańskim

Zręcin Ukrainie, druhowie pomogli przy zbiórce

Ile udało nam się zebrać?

Podsumowanie ferii zimowych 2022 zorganizowanych przez OSP Wola Kopcowa