OSP Ochotnicza Straż Pożarna

straz

III Polsko-Niemiecki Dzień Szkoleniowy Straży Pożarnych w Penkun.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz Ministerstwa Klimatu

Ćwiczenia na wodzie.

Dofinansowanie

Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze „Widuchowa’ 2023”

Ćwiczenia powiatowe "HALA 2023"

Nasze MDP górą w eliminacjach gminnych OTWP

Zebranie sprawozdawcze za 2022 r.

Nowa lina do „Hieny”

Nowe umundurowanie bojowe