OSP Ochotnicza Straż Pożarna

szkolenie

Zakończenie szkolenia podstawowego dla strażaków OSP

Szkolenie z ratownictwa wodnego w warunkach zimowych

Obserwacja szkolenia z zakresu ratownictwa pola walki

Pojazdy hybrydowe - szkolenie

COVID-19 – najważniejsze informacje dla ratowników OSP

Sobotnie szkolenie dla OSP

Szkolenie rzecz święta!

Nowi strażacy!

Oficjalne przekazanie wozu OSP Połecko / Szkolenie przypominające z obsługi torby PSP R1

Pokaz ratownictwa medycznego w Zespole Szkół Technicznych