OSP Krzywice Ochotnicza Straż Pożarna Krzywice

Szkolenie z ratownictwa wodnego w warunkach zimowych

28 lutego nad Zalewem Żółtańce członkowie naszej jednostki uczestniczyli w szkoleniu p.n. „Ratownictwo wodne w warunkach zimowych (ratownictwo lodowe) i ratownictwo medyczne" prowadzonym przez przedstawicieli Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej Oddział w Chełmie. Krótkie zajęcia teoretyczne dotyczyły zasad bezpieczeństwa nad wodą, zasad zachowania na wodach otwartych oraz wykorzystywania sprzętu w ratownictwie lodowym i zasad udzielania pomocy w wodzie. Najważniejszym elementem szkolenia były ćwiczenia praktyczne, obejmujące omówienie zagrożeń, zasad bezpieczeństwa i unikania zagrożeń, wykorzystania sprzętu specjalistycznego, oraz sprzętu jakim dysponują jednostki OSP, który również jest możliwy do wykorzystania w ratownictwie lodowym. W trzech grupach ćwiczebnych strażacy ochotnicy uczestniczyli w fizycznych zajęciach dotyczących ratowania poszkodowanych i transportowania ich do miejsc, w których będą zapewnione bezpieczne działania przedmedyczne.

3 marca 2021 18:51
Udostępnij na Facebooku