OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Apel Waldemara Pawlaka: Niech w całej Polsce zabrzmią syreny OSP

Prezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych, Waldemar Pawlak, zwrócił się z apelem do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce. Chodzi o włączenie w jednym czasie syren, dla upamiętnienia tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.  
    
"Druhny i Druhowie, Rycerze Świętego Floriana

W obliczu ostatnich wydarzeń, które niezmiernie dotknęły Gdańsk i nas Wszystkich, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, zwracam się do Was z prośbą, abyśmy 19 stycznia 2019 r., w samo południe przyłączyli się do upamiętnienia Ś.P. Prezydenta Pawła Adamowicza. 
 
Niech w tę sobotę o godzinie 12.00 przez minutę sygnał syreny na remizach Ochotniczych Straży Pożarnych będzie wyrazem hołdu Wielkiemu Patriocie oraz solidarności z bólem Jego Rodziny, Przyjaciół i Bliskich.   
 
Upamiętnijmy Człowieka o wielkim sercu, umiejącego stworzyć wspólnotę braterstwa, pomagającą ale i wymagającą poświęcenia dla drugiego człowieka. 
 
Dziś zadaniem strażaków jest nie tylko ochrona pzed żywiołami ognia i wody ale także, jak to pięknie wyraził poeta, ochrona przed żywiołami nienawiści i pogardy. 
   
Przekażmy sobie znak pokoju." 
   
 

(fot: archiwum ZOSP RP)

18 stycznia 2019 15:44
Udostępnij na Facebooku