OSP Sadlinki Ochotnicza Straż Pożarna Sadlinki

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadlinkach pochodząca ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Ochotnicza Straż Pożarna w Sadlinkach otrzymała dotację celową na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Zakup ubrań specjalnych oraz prądownicy wodnej dla OSP w Sadlinkach". Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup trzech kompletów ubrań specjalnych oraz jednej prądownicy wodnej.
Projekt został zrealizowany przez naszą jednostkę dzięki dofinansowaniu z konkursu „FLOREK – wsparcie dla OSP" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".


Koszt kwalifikowany zrealizowanego zadania wynosi 14 000,00 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach dotacji przeznaczył kwotę 12 500,00 zł (89,2 % kosztów zadania). Środki własne OSP 1 500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, tj. zakupiono trzy komplety ubrań specjalnych i prądownice wodną.


Realizacja ww. zadnia znacząca poprawia bezpieczeństwo ratowników podczas prowadzonych działań i pozwala na zwiększenie ich skuteczności.


www.wfos.gdansk.pl

16 grudnia 2020 14:25
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: WFOŚiGW, dofinansowanie,