OSP Koziniec-Centrum Ochotnicza Straż Pożarna Koziniec-Centrum

Relizacja programu WFOŚiGW

Ochotnicza Straż Pożarna Koziniec-Centrum informuje o realizacji zadania pn: "Usprawnienie działań ratowniczych z zakresu ochrony środowiska naturalnego poprzez zakup niezbędnego w akcji sprzętu oraz umundurowania specjalnego" dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zadanie zrealizowano w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych".

Koszt kwalifikowany: 11 868,72 zł

 

Kwota dotacji: 4 394,19 zł

 

Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/klimat

Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/nfosigw

Adres strony internetowej: www.wfos.krakow.pl

12 września 2023 19:45
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: dotacja,