OSP Krzyż Ochotnicza Straż Pożarna Krzyż

W Wielkopolsce będzie bezpieczniej

W dniu 18 grudnia 2015r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodu dla OSP w ramach KSRG- etap IV ". Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego". Jest to efekt decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku o wyborze wniosku do dofinansowania Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka zgłoszonego w ramach projektu kluczowego. Wcześniej projekt ten znalazł się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu wynosi blisko 7 mln zł, a kwota dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 to ponad 5,8 mln zł . Projekt zakłada zakup 7 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 7 Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się w KSRG: OSP Krzyż Wielkopolski, OSP Mycielin, OSP Grodziec, OSP Kowale Pańskie, OSP Gołańcz, OSP Kębłowo i OSP Tarnówka.
Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na terenie Wielkopolski.

19 stycznia 2016 12:10
Udostępnij na Facebooku