OSP Ochotnicza Straż Pożarna

dotacja

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Jednostki Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Piątkowie

Umowa dotacji z WFOŚIGW w Opolu

Dofinansowanie z FUSUR

Relizacja programu WFOŚiGW

Umowa dotacji Gmina Miłosław

Umowa dotacji WFOŚiGW

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżu Wielkopolskim w sprzęt ochrony osobistej

Dotacja w ramach 5.edycji programu Mały Strażak

Pozyskany sprzęt dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

FSUSR wspiera strażaków