OSP Ochotnicza Straż Pożarna

osp krzywice

Wizyta MDP Krzywice w JRG-2 w Chełmie

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla MDP Krzywice

Pogadanka w szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym

Odpowiedź OSP Krzywice na apel Komendanta Głównego PSP

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Pogadanka z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Strupinie Dużym

Strażaków wspierajmy – Elektrosprzęt oddajmy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OSP KRZYWICE

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Krzywice

Zakończenie szkolenia podstawowego dla strażaków OSP