OSP Bielsko Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko

Uroczystość włączenia OSP Bielsko do KSRG

20 stycznia 2017 roku o godz. 16.00 na sali OSP w Bielsku rozpoczęła się uroczystość włączenia jednostki OSP Bielsko do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Uroczystość rozpoczęto od powitania wszystkich zgromadzonych przez spikera – dh Piotra Wańkowskiego a dalej od złożenia przez Dowódcę Uroczystości – dh Łukasza Przybyszewskiego – meldunku Panu brygadierowi Adamowi Topolskiemu Przedstawicielowi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Następnie wprowadzono sztandar OSP Bielsko w składzie:

- Dowódca pocztu – dh Daniel Wełnitz
- Sztandarowy – dh Ryszard Spochacz
- Asystujący – dh Paweł Wańkowski
Po odśpiewaniu hymnu strażackiego, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Orchowie a zarazem Prezes OSP Bielsko – dh Tomasz Tomczak powitał zaproszonych gości.
Na uroczystość przybyli:

- Przedstawiciel Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Naczelnik Wydziału Technicznego - mł. bryg. Adam Topolski
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy - bryg. mgr inż. Rafał Chmiel
- Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Słupcy, Zastępca Oficera Prasowego - st. kpt. mgr Sławomir Gołębiak
- Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego PSP w Słupcy, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy - mł. kpt. lic. Jerzy Orchowski
- były Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy - st. bryg. w stanie spoczynku mgr inż. Sławomir Kaczorkiewicz
- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie - mł. kpt. mgr inż. Mariusz Dybicz
- Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
- Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego – pan Bogdan Jastrząb
- Wójt Gminy Orchowo - pan Jacek Misztal
- Przewodniczący Rady Gminy Orchowo - pan Władysław Jakubowski
- Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Orchowie, Prezes OSP Orchowo - pan Tomasz Rybarczyk
- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Słupcy - podkom. Robert Górny
- Kierownik Posterunku Policji w Orchowie - asp. Iwona Górna
- Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mogilnie,
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelno - pan Ewaryst Matczak
- Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Strzelnie, Prezes OSP Ostrowo - pan Jan Lewandowski
- Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie - pan Mariusz Wojciechowski
- Radna sołectwa Bielsko i Podbielsko - pani Alicja Bartz
- Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bielsku - pani Zofia Wełnitz
- inżynier nadzoru Nadleśnictwa Miradz - pan Jacek Świtek

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie przez Prezesa OSP Bielsko krótkiej historii jednostki oraz podjętych działań związanych z włączeniem jednostki do KSRG . Następnie poproszono Prezesa Honorowego – dh Andrzeja Witulskiego - o odczytanie aktu włączenia jednostki OSP Bielsko do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Akt ten został przekazany przez pana brygadiera Adama Topolskiego – przedstawiciela Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na ręce prezesa jednostki – dh Tomasza Tomczaka. Później nastąpiły przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości.


Uroczystość ta była również idealną okazją na odznaczenie zasłużonych strażaków i wręczenie medali. Tego dnia odznaczenia otrzymali:

- Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa – dh Marek Skalski
- Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa – dh Andrzej Przybyszewski
- Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa – dh Paweł Wierzbiński
- Wzorowy Strażak - dh Maciej Tomczak
- Wzorowy Strażak - dh Bartłomiej Przybyszewski
- Wzorowy Strażak - dh Łukasz Zaparucha
- Wzorowy Strażak - dh Jacek Burzyński
- Wzorowy Strażak - dh Mateusz Wańkowski
- Wzorowy Strażak - dh Karol Przybyszewski

Uchwałą Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku zostali również wyróżnieni:
- Wójt Gminy Orchowo - Jacek Misztal
- były Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. w stanie spoczynku mgr inż. Sławomir Kaczorkiewicz
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy – bryg. mgr inż. Rafał Chmiel
- Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego - mł. kpt. lic. Jerzy Orchowski
- Radna sołectwa Bielsko i Podbielsko - pani Alicja Bartz
- Koło Gospodyń Wiejskich

Po tej części nastąpiło zakończenie uroczystego apelu. Wszyscy uczestnicy udali się na tradycyjny posiłek.

fot. Klaudia Michalska

22 stycznia 2017 15:23
Udostępnij na Facebooku