OSP Wola Drwińska Ochotnicza Straż Pożarna Wola Drwińska

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Dzia 27 stycznia br. w remizie OSP Wola Drwińska odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2017 rok.

O godzinie 18 nastąpiło oficjalne otwarcie zebrania przez Prezesa jednostki dh Krzysztofa Bawóła. Po powitaniu przybyłych gości, chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego dh Władysława Madeja. Nasępnym punktem zebrania był wybór przewodniczącego, protokolanata oraz komisji uchwał i wniosków. Po przyjęciu porządku zebrania przystąpiono do odczytania sprawozdań z:  działalności jednostki, finansowego, a także komisji rewizyjnej. W dalszej kolejności przedstawiono plan działalności i finansowy na 2018 rok. Przybyły na zebranie bryg. Piotr Gadowski z KP PSP w Bochni przedstawił raport z działań ratowniczych na terenie zarówno powiatu bocheńskiego jak i Gminy Drwinia. Przystąpiono do dyskusji, po czym udzielono absolutorium Zarządowi jednostki. Zebranie zakończono.

W roku 2017 jednostka OSP Wola Drwińska uczestniczyła 19 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 12 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 7 razy. W wymienionych działaniach brało udział 18 strażaków.

W okresie sprawozdawczym kurs podstawowy OSP ukończył jeden strażak, a kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dwóch.

Nasi druhowi w ubiegłym roku brali udział w ćwiczeniach powiatowych "Las 2017" w Kopalinach oraz ćwiczeniach "BOA 2017", które odbyły się na terenie ZSP w Drwini.

1 lutego 2018 22:13
Udostępnij na Facebooku