OSP Nowe Miasto Ochotnicza Straż Pożarna Nowe Miasto

Zebranie Sprawozdawcze OSP Nowe Miasto


W dniu 10.03.2018 odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście podsumowujące działalność jednostki za roku 2017.

Na początku prezes Tomasz Brzeszkiewicz przywitał wszystkich strażaków i przybyłych gości. Następnie został zaproponowany i uchwalony porządek obrad, wybrany przewodniczący zgromadzenia, protokolant i komisja uchwał i wniosków. Odczytane zostały sprawozdania z działalności jednostki, sprawozdanie finansowe i podsumowano interwencje jakie w roku ubiegłym podejmowała jednostka OSP Nowe Miasto. Interweniowaliśmy do różnego rodzaju zdarzeń 58 razy (na 12 jednostek OSP w powiecie płońskim zajęliśmy 9 pozycje). Zgromadzonym przedstawiono plan działania na bieżący rok i udzielono absolutorium zarządowi. Następnie głos zabrali goście dziękując za służbę, podkreślając zaangażowanie i profesjonalizm naszych druhów. Kronikarz OSP Nowe Miasto Emilia Leszczyńska podziękowała osobom które bardzo pomogły w uzupełnieniu kroniki, którą można było obejrzeć podczas tego spotkania. Udekorowano Sztandar Naszej Jednostki OSP Nowe Miasto Złotym Znakiem Związku. Odznaczenie to było nam ufundowane w 2005 roku na 100-lecie działalności naszej Jednostki, w późniejszych latach z nieznanych przyczyn zaginęło. Na nasz wniosek Zarząd Główny ZOSP RP wydał nam duplikat tego odznaczenia. Odznaczona została również Brązowym odznaczeniem Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w składzie: Martyna Murawska, Michał Macias, Łukasz Chyczewski, Mateusz Konieczek, Łukasz Szmigielski, Damian Suchocki, Mateusz Wróblewski, Damian Oporski, Kacper Koll i na tym obrady zebrania zakończono.

W zebraniu brali udział zaproszeni Goście:

- st. kpt. Anna Kosewska Komenda Powiatowa PSP w Płońsku
- Wójt Gminy Nowe Miasto Sławomir Zalewski
- Radny Powiatu Płońskiego Leonard Milewski
- Osoby wspierające naszą Jednostkę OSP Nowe Miasto

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym Gościom, Osobom wspierającym oraz Druhnom i Druhom za przybycie i udział w zebraniu.

 

11 marca 2018 21:51
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie, nowe miasto, OSP,