OSP Ochotnicza Straż Pożarna

kontrola

Kontrola PCW i sieci hydrantowej przed sezonem żniwnym

Kontrola gotowości bojowej 2019

KONTROLA GOTOWOŚCI BOJOWEJ

Kontrola gotowości bojowej 2019

KONTROLA GOTOWOŚCI OPERACYJNEJ JEDNOSTKI

Kontrola gotowości bojowej

Poszukiwania i kontrola gotowości bojowej

Kontrola gotowości bojowej 2018

Przegląd OSP przez KP PSP w Kępnie

Sprawdzenie gotowości bojowej