OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Ostatnie Pożegnanie

Druh Leszek odszedł na Wieczną Służbę

Druh Leszek odszedł na wieczną służbę

Ostatni raz pożegnaliśmy druha Waldemara

Ostatnie pożegnanie druha Ryszarda Osieckiego

Ostatnie Pożegnanie Druha Krzysztofa

Ostatnie pożegnanie…

Ostatnie pożegnanie Druha Stefana Cieślaka z OSP w Sielcach

Ostatnie pożegnanie Druha Adam Sierockiego

Ostatnie pożegnanie druha strażaka

Z żalem pożegnaliśmy Druha Mariana Gila