OSP Bielsko Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko

Las 2017 - Ćwiczenia Przyjezierze

Dnia 29 czerwca 2017 r. na terenie miejscowości Przyjezierze odbyły się ćwiczenia powiatu mogileńskiego „Las 2017" z udziałem JRG Mogilno oraz sił i środków OSP w sile kompanii z powiatu mogileńskiego. Również z naszej jednostki został zadysponowany zastęp GCBA Jelcz celem wsparcia działań. 

„Scenariusz ćwiczeń przedstawiał się następująco:
W miejscowości Przyjezierze w jednym z oddziałów leśnych powstaje silne zadymienie. Zdarzenie zostaje zauważone przez osobę postronną. Z informacji przekazanej przez zgłaszającego wynika, że zadymienie powstało od palącego się domku letniskowego. Pożar rozprzestrzenia się na pobliski las. W zagrożonym oddziale przebywają pracownicy Zakładu Usług Leśnych. Pracownicy ewakuują się przed przybyciem zastępów straży pożarnej. Po przybyciu pierwszych zastępów, dowódca akcji próbuje ustalić liczbę pracowników oraz ich miejsce przebywania. W chwili przybycia pierwszych zastępów pożar ma powierzchnię ok. 150 metrów kwadratowych.

Do działań dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie dysponuje podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w sile kompanii:
GCBA 4,5/24; GBA 2,5/16; SLop + przyczepka ze zbiornikiem z JRG w Mogilnie
GCBA 5/35 z OSP Strzelno
GCBA 5/35 z OSP Jeziora Wielkie
GCBA 5/32 z OSP Gębice
GBA 2,5/25 z OSP Ostrowo
GBA 2,5/12 z OSP Kwieciszewo
GBA 2,5/16 z OSP Wójcin
oraz pomoc sąsiedzka – GCBA 6/32 z OSP Bielsko (powiat słupecki). 

Przybyłe na miejsce pierwsze dwa zastępy podają 2 prądy gaśnicze w obronie pozostałych domków letniskowych. Budują zasilanie z najbliższego hydrantu. W międzyczasie pożar rozprzestrzenia się na pobliski las.
Po dojeździe kolejnych zastępów realizowane jest podawanie 7 prądów wody na palący się las (zasilanie ze składanego zbiornika o pojemności 10000 litrów). Dowożenie wody do zbiornika realizowane jest przez samochody GCBA o pojemności 5000 litrów każdy. Źródło poboru wody ma miejsce przy Jeziorze Czyste (ok. 2,6km w obie strony od zbiornika). Dodatkowo woda dostarczana jest z Jeziora Ostrowskiego (stanowisko wodne przy głównej plaży).

Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się omówienie ćwiczeń przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie mł. bryg. mgr inż. Radosława Gałczyńskiego, Zastępcę Komendanta PSP w Mogilnie kpt. mgr inż. Mariusza Dybicza oraz Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Mogilnie asp. sztab. Piotra Górnego. Omówione zostały cele do realizacji i stopień realizacji założeń.

Na zakończenie głos zabrał Nadleśniczy Nadleśnictwa Miradz Pan Andrzej Kaczmarek, który podziękował wszystkim za organizację i przeprowadzenie ćwiczeń oraz tradycyjnie zaprosił na poczęstunek."

Tekst: http://www.pspmogilno.pl/

1 lipca 2017 19:17
Udostępnij na Facebooku