OSP Łapalice Ochotnicza Straż Pożarna Łapalice

„Zakup butów specjalnych, ubrań specjalnych, hełmów, rękawic specjalnych, kominiarek oraz latarek kątowych na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczych.”

W 2020r. w ramach projektu FLOREK skorzystaliśmy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 20627,51zł, dofinansowanie WFOŚiGW w Gdańsku 17500zł. Zadanie polegało na doposażeniu jednostki OSP Łapalice w ubrania specjalne, hełmy, buty, rękawice specjalne, kominiarki i latarki kątowe.

Zakup nowego asortymentu pozwolił na wymiane zużytego umundurowania i wyposażenia strażaków. Znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Powyższy zakup wpłynął na zwiększenie gotowości bojowej strażaków OSP w Łapalicach.

 

Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

http://www.wfos.gdansk.pl/

23 grudnia 2020 10:46
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: WFOŚiGW, Florek, dofinansowanie,