OSP Bielsko Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2020 r.

Dnia 25 stycznia 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze jednostki OSP Bielsko za 2019 rok. Zebranie zostało poprzedzone krótką uroczystością ślubowania młodych adeptów pożarnictwa, wręczenia legitymacji członkowskich oraz odznaczeń.
Uroczystość tę rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego OSP Bielsko przed Dowódcę uroczystości – dh Łukasza Przybyszewskiego oraz odśpiewania hymnu strażackiego ZOSP RP "Rycerze Floriana". Następnie głos zabrał Prezes jednostki – dh Tomasz Tomczak, witając wszystkich przybyłych strażaków, dzieci oraz zaproszonych gości, którymi byli:
- Przedstawiciel Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy mł. bryg. Dariusz
Różański
- Wójt Gminy Orchowo pan Jacek Misztal
- Radna sołectwa Bielsko i Podbielsko pani Alicja Bartz
- Sołtys sołectwa Bielsko i Podbielsko pan Andrzej Witulski
- Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bielsku pani Zofia Wełnitz
- Sołtys sołectwa Osówiec, a jednocześnie dziennikarz Gazety Słupeckiej pani
Agnieszka Wojcińska
- Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Przedszkola w Bielsku a jednocześnie Wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Z Edukacją w przyszłość" pani Barbara Gutkowska
- Doradca ubezpieczeniowy pan Ryszard Szymański – Pośrednictwo
Ubezpieczeniowe
- Przedstawiciele OSP Ostrowo: Naczelnik - dh Mariusz Wojciechowski oraz
Zastępca naczelnika - dh Paweł Łukomski.
- Leśniczy Leśnictwa Ostrowo pan Romuald Szymański – Nadleśnictwo Miradz
- Leśniczy Leśnictwa Smolniki Powidzkie pan Adam Wiatr – Nadleśnictwo Gniezno

W dalszej części nastąpiło ślubowanie oraz wręczenie legitymacji członkowskich nowoprzyjętym druhom sekcji „Smerfów" Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w szeregi jednostki, tj.:
- Oskar Roszak
- Marcel Kuczyński
- Marcelina Pina Ribeiro
- Karolina Gallas
- Michał Wańkowski.
Kolejnym punktem było wręczenie legitymacji członkowskich dla członków zwyczajnych, tj.:
- Olga Smółka
- Dawid Arent.

Następnie dokonano wręczenia druhom przysługujących odznaczeń. Odznaczenia „Za wysługę lat" otrzymali:
- dh Jacek Wańkowski 35 lat
- dh Paweł Wańkowski 30 lat
- dh Paweł Wierzbiński 25 lat
- dh Łukasz Przybyszewski 20 lat
- dh Marcin Hartwich 20 lat
- dh Bartłomiej Przybyszewski 20 lat
- dh Jacek Ziółkowski 5 lat
- dh Daniel Wełnitz 5 lat
- dh Karol Zaparucha 5 lat

W drugiej części zebrania wszyscy zgromadzeni udali się na drugą salę, gdzie zajęto miejsca siedzące i przystąpiono do podsumowania roku 2019.
Na przewodniczącego zebrania wybrano Prezesa honorowego, sołtysa dh Andrzeja Witulskiego, natomiast na protokolanta, dh Piotra Wańkowskiego.
Dalej Zarząd przedstawił sprawozdania za rok ubiegły:
- z działalności - dh Tomasz Tomczak
- z działalności Jednostki Operacyjno-Technicznej - dh Łukasz Przybyszewski
- finansowe - dh Mateusz Wańkowski
- z akcji krwiodawstwa Klubu HDK "Ratunek" - dh Łukasz Przybyszewski
- komisji rewizyjnej - dh Jacek Wańkowski
oraz plan działalności i plan finansowy na rok bieżący. W międzyczasie mogliśmy zobaczyć prezentację multimedialną. Następnie przyszedł czas na dyskusję.
Po udzieleniu absolutorium przez Komisję Rewizyjną ustępującemu Zarządowi za okres sprawozdawczy, przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2020 rok oraz zakończono uroczyste zebranie poczęstunkiem przygotowanym przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

Fot.: Agnieszka Wojcińska

28 stycznia 2020 23:07
Udostępnij na Facebooku